Udvalgsoversigt for Sct. Olai menighedsråd

Formand Kurt Madsen
Næstformand Svend Riis
Kasserer Margit Skov
Kirkeværge Hans Chr. Olesen
Sekretær Hasse Boe
Kontaktperson Svend Riis
   
Forretningsudvalg

Kurt Madsen
Margit Skov
Flemming Ejlertsen

Underskriftsberettigede

Kurt Madsen
Margit Skov

Økonomiudvalg

Kurt Madsen
Margit Skov
Flemming Ejlertsen
Kirsten Staghøj Sinding

Kirke- og Kirkegårdsudvalg

Flemming Ejlertsen
Helle Henriksen
Else Ludvigsen

Bygningssagkyndig

Jens Simonsen

Præstegårdsudvalg

Else Ludvigsen
Hans Chr. Olesen

Sognegårdsudvalg

Kurt Madsen
Flemming Ejlertsen
Helle Henriksen
Else Ludvigsen
Tove Esman
Martin Johannes Skov
Svend Riis

Lønforhandlingsudvalg

Svend Riis
Kurt Madsen
Margit Skov
Kirsten S. Sinding
Martin J. Skov
Flemming Ejlertsen

Valgbestyrelse

Kurt Madsen
Helle Henriksen
Svend Riis

Kor og Koncertudvalg, Aktivitetsudvalg / Søndagscaféer

Helle Henriksen
Svend Riis
Else Ludvigsen
Tove Esmann
Jens Nielsen
Hanne Nøhr Krüger
Kirsten S. Sinding
Martin J. Skov
Katrine B. Skovmand

Hjemmesideudvalg

Svend Riis

Annonceudvalg

Hasse Boe 

Besøgstjensten åben
Skole- Kirketjenesten

Hasse Boe

Tværkulturelt udvalg

åben

Hjørring Kirkehøjskole

Margit Skov

Hjørring Kirkernes fællesskab åben
Blå kors

Helle Henriksen

Kontaktperson til KFUM-Spejderne

Hans Chr. Olesen