Personale

Personale ved Sct. Hans Kirke  
     
Kirkebogsførende præst
Hanne Nøhr Krüger

Kirkegårdsvej 20
9800 Hjørring
Tlf.: 98 92 06 29

Mail: hnk@km.dk
Sognepræst
Kirsten Staghøj Sinding
Furrebyvej 12

9480 Løkken
Tlf.: 23 88 48 38

Mail: kss@km.dk

Sognepræst
Martin Johannes Skov
Nørregade 18C
9800 Hjørring
Tlf. 24 62 62 55


Mail: mjs@km.dk

     
   

Organist
Vakant

 

Kirke-kulturmedarb./kirkesanger
Birgitte Randsted

Tlf.: 51 25 95 27
Mail: kirkekultur@scthanskirke.dk


 

 

     
 

Kirkegårdsleder
Bjarne Rødkjær
Tlf.: 98 90 28 06
Mail: scthanskirkegaard@mail.tele.dk

Sct. Hans kirkegård
Birthe Rødkjær
Tlf. 98 90 28 06
 

Sct. Hans kirkegård
Lene M. Andersen

 
     
 

 

Kordegn,
Hjørring Kirkekontor

Lise Kvist Sørensen
Tlf. 98 90 16 55
Mail: liks@km.dk

Kordegn,
​Hjørring Kirkekontor

Ole Mølgaard
Tlf. 98 90 16 55
Mail: olm@km.dk