Sct. Olai kirkes kor

PIGEKORET
består af 10 piger mellem 12 og 20 år.
Koret medvirker ved alle gudstjenester og synger desuden ved koncerter, musikgudstjenester og andre begivenheder.
Koret øver en time hver torsdag og en time før hver gudstjeneste.
Kormedlemmerne aflønnes i forhold til alder og anciennitet.

 

VOKSENKORET - kaldes OLAIKORET
Koret er for blandede stemmer og har 25-30 medlemmer.
Repertoiret er fortrinsvis danske værker, både kirkelige og verdslige.
Koret optræder ved 3-5 koncerter og musikgudstjenester om året.
Der øves i perioden medio august til medio april hver torsdag fra kl. 19-21.
Det er gratis at være med i koret.

Vil du synge med i et af korene? Så kontakt:
Organist Jens Nielsen, tlf. 6136 3139
e-mail: jnorganist@gmail.com