Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020


# Seneste nyt
Udgivet tirsdag d. 23. juni 2020, kl. 11:15

Menighedsrådsvalg 

Et af de mest decentrale enheder i den danske samfund og i ordets bedste forstand et nærdemokrati er menighedsrådene. Og der er valg til menighedsrådene i år. Menighedsrådet arbejder med både de store ting og de nære ting: de ansætter personale, sætter retningen for kirken gennem mange forskellige aktiviteter, har den økonomiske styring og ansvaret for bygninger. Hvis du vil være med til at arbejde både med mursten og ånd, så er menighedsrådet måske noget for dig.
Der er i de fleste kirker orienteringsmøde til arbejdet tirsdag d. 18.august. Men hold øje med din lokale kirke. Her får du uforpligtende noget at vide om det spændende arbejde. Selve valget finder sted på en såkaldt valgforsamling tirsdag d. 15.september. Her kan menighedsrådet vælges. Det nye tiltræder første søndag i advent 2020. Husk at man kan løse sognebånd til den kirke, man synes, man hører til. Alle folkekirkemedlemmer over 18 år kan stille op. Kirkerne er en væsentlig del af vores lokalområde og af vores fælles kultur og historie. Kom og vær med og gør din indflydelse gældende i et arbejde, der berører alle aldersgrupper og samfundslag. Vigtige datoer:
Tirsdag d. 18.august Orienteringsmøde
Tirsdag d. 15.september Valgforsamling.
Se mere på menighedsraadsvalg.dk 

Thomas Reinholdt Rasmussen