Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Information vedr. corona fra Hjørring Bykirker

Information vedr. corona fra Hjørring Bykirker


# Seneste nyt
Udgivelsesdato Udgivet mandag d. 18. maj 2020, kl. 13:00
Information vedr. corona fra Hjørring Bykirker

Opdateret 18. maj 2020.

Med udgangspunkt i de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne, samt biskoppernes Corona-vejledning vil der være en hel del aflysninger. Vi følger løbende med i udviklingen, og vil orientere på vores hjemmeside om eventuelle ændringer.

Se evt. nedenstående link for mere information:

https://www.sst.dk/da/Viden/Sm...

https://aalborgstift.dk/corona...

https://kobenhavnsstift.dk/akt...

Gudstjenester, møder og koncerter
Gudstjenester afholdes fra 18. maj. Møder/arrangementer/koncerter mm. som skulle foregå i kirkerne og sognegårdene er ind til videre aflyst.

Konfirmander og konfirmation
Konfirmandundervisningen er aflyst og konfirmationerne bliver udskudt – nye datoer er lagt ud på hjemmesiden.

Vielser og dåb
Dåb forsøges flyttet eller gennemføret med få deltagere.
Vielser søges flyttet eller minimeret med antal af deltagere.
Er du i tvivl, så kontakt den pågældende præst eller Kirkekontoret.

Bisættelser og begravelser
Bisættelser og begravelser gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold, og de pårørende får nærmere information af præsten. Der er som udgangspunkt ikke personale (organist, sanger) ved handlingerne undtagen præsten. Dog undtaget i Sct. Hans og Sct. Olai sogne, her deltager organist og præst – samt kirketjener, når den kirkelige handling foregår i Sct. Olai kirke.

Hvor mange kan deltage ved bisættelser og begravelser
Der henstilles på det kraftigste til så få deltagere som muligt, og helst invitererede alene.
Sct. Olai Kirke: 15 personer
Sct. Catharinæ Kirke: 95 personer - personalet tæller ikke med i dette tal
Hjørring Kirkegårdskapel: 25 personer - personalet tæller ikke med i dette tal
Sygehuskapellet: 8 personer inkl. betjening.

Salmebøger
Der bruges i denne periode IKKE salmebøger. Der bruges sangark, som kirkens bruger bedes tage med og smide ud bagefter.

Kontakt
Hjørring Kirkekontor har lukket for personlig betjening frem til og med 24. maj. Der er åben på telefon på hverdage fra kl. 9.30 – 13.00, samt torsdag også fra kl. 16.00-18.00 på tlf. 98 90 16 55. Man kan også sende en mail til liks@km.dk eller olm@km.dk

Hjørring Kirkegårdskontor er lukket for personlig betjening. Det er muligt at kontakte kirkegårdskontoret telefonisk i åbningstiden mandag-fredag kl. 09:30-13:00 på tlf. 98 90 05 55 eller pr. mail info@hjoerringkirkegaard.dk.

I åbningstiden kan der træffes aftale om tidspunkt for gravstedsudtag til begravelse. På det aftalte tidspunkt mødes man uden for kirkegårdskontoret med en medarbejder, der fremviser mulige gravsteder. For at passe på medarbejderen henstilles til, at man holder god afstand og fremmøder højst ni personer

Der foretages ikke urnenedsættelser i denne periode. Udlevering af urner kan aftales med bedemanden. Urner sendes pr. post.

Ved højtideligheder i kapellet må følget være på 20 personer. Det henstilles, at man fordeler sig med god afstand på bænkene således, at der er 4 m2 pr. person. Kapeltjeneren er tilstede men ikke synligt.

Der er ikke åbent for betaling med kreditkort, og der henstilles til, at man betaler via netbank.

Kirkens ansatte er sendt hjem på lige fod med andre offentlige ansatte, men er til rådighed pr. telefon og mail.